Donacije za leto 2022

V času korone smo večino donacij namenili mladim športnikom, ki so bili zaradi omejitev in zmanjšanja sredstev najbolj prizadeti.

V ta namen smo finančno podprli več tekmovanj za mlade, ki se udejstvujejo v različnih športnih disciplinah.