Protipožarni elementi

Državna zakonodaja določa, da morajo biti javno dostopni ter nekateri stanovanjski objekti zgrajeni tako, da zagotavljajo ustrezno varstvo pred požarom, kar vključuje tudi omogočanje učinkovite evakuacije, reševanja in gašenja požarov.

Odvisno od namembnosti objekta in varnostnih zahtev so vgrajene stene, vrata in okna različnih razredov požarne odpornosti. Taki elementi imajo lahko vgrajeno le tako požarno odporno steklo, ki spadati v isti razred kot element in je določeno v posameznem certifikatu. Le tako so zagotovljene ustrezne požarne lastnosti elementa kot celote.

Vsak protipožarni element ni hkrati tudi dimotesen. To je naloga dimotesnih elementov, ki s pomočjo posebnega sistema tesnjenja zagotavljajo optimalno zaščito pred dimnimi plini.

Izdelujemo protipožarna vrata, okna in fasade različnih razredov požarne odpornosti in različnih sistemov.

× PROTIPOŽARNA VRATA
Glede na območje vgradnje so lahko protipožarna vrata opremljena z dodatnimi funkcijami (npr. dimotesno, protivlomno) in morajo imeti vedno vgrajeno samozapiralo.
× PROTIPOŽARNA OKNA
Poleg fiksnih zasteklitev izdelujemo tudi odpirljiva okna. Tudi ta morajo biti tako kot vrata vedno opremljena z samozapiralnim mehanizmom.
× PROTIPOŽARNE FASADE
Protipožarne fasade izdelamo z manjšimi spremembami oziroma dopolnitvami klasičnih fasad iz aluminija. Ker med obema sistemoma praktično ni optičnih razlik, lahko protipožarne fasade kombiniramo s klasičnimi fasadami.

Vsak protipožarni element mora biti izdelan v skladu z veljavnim certifikatom o skladnosti in označen z identifikacijsko tablico, ki prikazuje njegove lastnosti. V podjetju Alu alprem imamo vzpostavljen strog sistem za interni nadzor proizvodnje protipožarnih elementov, našo proizvodnjo pa redno pregledujejo tudi akreditirane institucije.

Prednosti:

  • Zanesljiva zaščita v primeru požara
  • Dolga življenjska doba

Dodatno:

  • Strokovna vgradnja skladno z zahtevami certifikata
  • Možnost kombiniranja s klasičnimi elementi
  • Izvedba s steklom ali polnilom
  • Opcijsko izvedba z nadsvetlobo ali stranskimi obsvetlobami
Če imate vprašanja oz. želite, da vam svetujemo v zvezi s protipožarnimi elementi, nas kontaktirajte.
Kontakt