Projekt Haberlandt

Vrsta del za Alu alprem:

  • Vrata
  • Požarna vrata

Ključne besede:

  • Večje naročilo alu vrat
  • Prilagojeno zahtevam objektov

Soseska projekta GEWOG na SV Dunaja sestavlja 10 objektov, ki predstavljajo zaključeno enoto. Odprt del se nadaljuje v mestni park. Soseska nudi visoko stopnjo zasebnosti za uporabnike.

Podjetje Alu alprem je izdelovalo alu elemente, MM Alprem GmbH pa je projekt vodil in je bil nosilec posla. Izdelali in vgradili smo vsa alu vhodna, protipožarna in ostala vrata. Posebnost izvajanja je bilo terminsko prilagajanje izvedbi objektov. Vrata imajo okovje, ki zagotavlja želeno varnost za stanovalce.