Projekt Zdravstveni center Mureck

Vrsta del za Alu alprem:

  • Klasična fasada
  • Okna in vrata
  • Požarni elementi

Ključne besede:

  • Različne zasteklitve po objektu
  • Izvedba po načrtih

Aprila 2019 so v kraju Mureck v bližini Gradca odprli nov zdravstveni center, kjer trenutno domuje sedem specialističnih ambulant.

Alu alprem je sodeloval v celotnem postopku, od projektiranja do izvedbe. Izdelali smo vse fasadne zasteklitve, vhodne portale in požarna vrata.
Terminski okvir za izvedbo vseh elementov je bil kratek, vsa dela pa smo izvedli in naročniku predali v predvidenih rokih.