Projekt DSO Tezno

Vrsta del za Alu alprem:

  • Zimski vrt
  • Zastekljen nadstrešek
Ključne besede:
  • Zelo omejen prostor za izvedbo
  • Avtomatska izrivna okna
  • Koordinacija vseh del

Dom starejših občanov Tezno spada med večje domove v Mariboru. V obstoječi restavraciji smo izvedli zunanji energetsko učinkovit zimski vrt.

Zaradi omejenega prostora, obstoječih konstrukcij ob objektu in delujoče restavracije smo bili prostorsko in časovno zelo omejeni pri izvajanju del. Po obodu so vgrajena drsna vrata, ki omogočajo odpiranje na vseh mestih. Okna za prisilno zračenje so krmiljena z elektromotorji in se izrivajo iz prostora, tako da so lahko odprta ob slabem vremenu. Alu alprem je prevzel koordinacijo z izvajalcem jeklene konstrukcije, avtomatskih drsnih vrat in steklarskih del.